Faithlife Sermons

Forbønn

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

FORBØNN

Prekentekst.: 1 Tim 2,1
         

·        Alt av betydning i Guds rike har hatt sitt grunnlag i at mennesker har gått inn i forbønn.

o       Abraham – forbønn for Sodoma og Gomorra. Løftesønnen Isak.

o       Moses – da Gud ville straffe Israel for deres synder og frelse folket ved Kobberslangen.

o       Daniel – hans forbønn endte Israels fangenskap i Babylon.

o       Jesus – hele hans liv var han i forbønn for disiplene, kulminerte med hans yppersteprestelige bønn.

o       Joh 17,20-21 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord. 21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.

o       De 120 på øvresalen – den Hellige Ånd på pinsedag.

o       Paulus – han ba for de menighetene han skrevet til, Efesus. ”derfor, altså, bøyer jeg mine knær”.

1.      HVA ER FORBØNN?

·        Forbønn er bønn for andre. Sette sine egne behov til side for en stund og ta tid i bønn for andre. Å sette seg i en annens situasjon og be ut fra det.

·        Forbønn er å stå i gapet og kjempe for andre.

·        I forbønnen kan man be med vanlig språk eller i tunger.

·        Noen ganger kan forbønnen skje uten ord. Man opplever en nød som kan oppleves som en indre, åndelig smerte - vånde.

2.      VÅRT BEHOV AV EN FORBEDER

·        Ezek 22,30 Derfor lette Jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt ansikt til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Men Jeg fant ingen.

·        Job 9,32-33 For Han er ikke en mann, som jeg, så jeg kunne svare Ham. Om vi kommer sammen til retten, 33 finnes det ingen mellommann mellom oss, som kunne legge sin hånd på oss begge.  

3.      JESUS – VÅR FORBEDER

·        1 Tim 2,5 For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.

Rom 8.34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss.

Hebr 7,25 Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.

Hebr 8,1 Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik Øversteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i Himlene, 2 en Prest i helligdommen og i det sanne Tabernaklet som Herren har reist, og ikke et menneske.

1 Joh 2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.

 – paraklet: forsvarsadvokat.

4.      JDEN HELLIGE ÅND OG FORBØNN

·        A. Den Hellige Ånd – vår hjelper i forbønnen

·        Rom 8,26 – 27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

·        Ordet ´hjelper´betyr direkte oversatt: ´står sammen med imot´

·        Joh 14 – 18, 26 Og Jeg vil be Min Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.
18 Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Min Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

·        Vår hjelper – gjør ikke jobben for oss, men kommer oss til hjelp.

·        B. Vi vet ikke hvordan vi skal formulere bønnen

·        Rom 8,22 – 27 Ikke bare det, men også vi som har Åndens førstegrøde, også vi stønner med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. 24 For i dette håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? 25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. 26 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

·        Ordet “stønn/vånde” brukes flere ganger. Ånden kommer oss til hjelp når vi skal formulere våre bønner.

·        Våre skrøpeligheter

                                                  i.      Uvitenhet om hva some er Guds vilje.

                                                ii.      Treghet til å forstå Guds rikes hemmeligheter.

Avslutning: Før noe skal gjøres i Guds Rike, må det bes fram. Det må forbønn til. Noe av denne bønnen vil oppleves som en åndelig fødselsprosess. Dette skjer når vi tar tid i forbønn. Vil du være med? Den Hellige Ånd kommer vil komme deg til hjelp.

AMEN

Brukt: Centralkirken 22 november 2009

 

 

Related Media
Related Sermons