Faithlife Sermons

En trofast Gud

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

EN TROFAST GUD

Tekst: 5 Mosebok 33,23 – 29.

·        En ny generasjon skulle innta landet.

·        Moses gav dem:

o       En gjennomgang av loven – Deuteronomium. Loven er god!

o       Et resume av ørkenvandringen.  Det Moses hadde mottatt fra Herren. Nødvendig å lære av historien.

o       Ett rett gudsbilde. Moses pekte på Guds trofasthet.

o       En personlig velsignelse til hver av stammene.

·        Et rett bilde av Gud gir et sikkert fundament for troen i tider av forandring

·        Vi må gi det rette Gudsbildet videre til våre barn ved å snakke om det. 5 Mos 6,7.

1.      VÅRT BILDE AV GUD ER GITT GJENNOM ÅPENBARING

a.       Joh 1,18. Ingen har noensinne sett Gud, men Jesus har forklart ham.  Gresk: exegesato: eksegere, tolke, utlegge

b.      1 Kor 2,11-12. Vi har fått Guds Ånd for å lære å kjenne Gud

c.       Rom 1,19-23. Mennesker som ikke vil ta imot den Gud som skapte oss i sitt bilde, skaper sin egen gud i sitt bilde. Han skal være snill, grei og medgjørlig og finne seg i å passe inn i det som til enhver tid er politisk korrekt.

I trenger til, for slik å slingre, en Gud som ser igjennom fingre, som slekten selv dens Gud må gråne, og males med kallott og måne. Men denne Gud er ikke min!          Henrik Ibsen: Brand

d.      Jak 1,17. Skal vi ha en sikker grunn i tider av forandring må vi holde fast ved den Gud som aldri forandres og som Jesus Kristus har åpenbart for oss.

e.       Gudsbildet er under evaluering for tiden. Er Gud mann eller kvinne? Både mann og kvinne er skapt i Guds bilde. Gud er hevet over kjønn, men han er vår Far.

2.       GUDS KARAKTER

a.       Gud er trofast.

                                                  i.      5 Mos 7,9. Den trofaste Gud som holder sin pakt

                                                ii.      5 Mos 32,4. Klippen – en trofast Gud uten urett

                                              iii.      Salme 89,3. I selve himmelen grunnfester du din trofasthet.

                                               iv.      Jes 25,1. Dine råd er trofasthet og sannhet.

                                                 v.      Klag 3,22-23. Stor er din trofasthet.

                                         vi.      1 Kor 10,13.  Tilgir oss syndene.  Joh 1,9.

                                       vii.      2 Tim 2,13. Er vi troløse så er han trofast for han kan ikke FORNEKTE SEG SELV.

b.      Gud er vår trygghet. 

                                                  i.      Salme 31,3.  Vær meg en tilfluktsklippe.

                                                ii.      Salme 90,1.  Du har vært vår bolig fra slekt til slekt

                                              iii.      Salme 91,4.  Under hans vinger skal du finne tilflukt.

c.       Gud er sannferdig.

                                                  i.      Salme 33,4.  Alt hans verk er rett.

                                                ii.      Rom 3,4 Gud er sanndru.

d.      Gud er god. 

                                                  i.      Salme 100,5. For Herren er god.

                                                ii.      Salme 145,8-9. Herren er god mot alle.

e.       Gud er tålmodig. 

                                                  i.      4 Mos 14,18.  Sen til vrede og rik på miskunn

                                                ii.      2 Pet 3,9. Han er tålmodig med oss.

f.        Gud er kjærlighet.

                                                  i.      Joh 3,16.  Så høyt har Gud elsket verden.

                                                ii.      1 Joh 4,7,8,10.  Gud er kjærlighet.

g.      Gud er nådig og barmhjertig. 

                                                  i.      Tit 2,11. 3,5. Guds frelsende nåde

                                                ii.      Ef 2,4-5. Av nåde er dere frelst

                                              iii.      Jakob 5,11. Herren er overveldende rik på barmhjertighet.

h.      Gud er hellig.

                                                  i.      3 Mos 11,44.  Dere skal være hellig, for jeg er hellig.

                                                ii.      Åp 4,8. Hellig, hellig, hellig

3.      LA OSS LÆRE Å KJENNE HERREN

a.       Hosea 6,3. La oss lære å kjenne Herren.

b.      Kol 3,10. Fornyet etter sin skapers bilde.

Gud er vår trofaste himmelske Far.  Vi er Hans barn og har fått barnekårets Ånd. Det gir oss trygghet, styrke og visdom til å møte alle forandringer og utfordringer som ligger foran oss.

AMEN

BRUKT: Centralkirken, 31.08.2008

Related Media
Related Sermons