Faithlife Sermons

En nattlig samtale

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

EN NATTLIG SAMTALE

Innledning: Joh 3,1-15.

·        Du kan komme til Jesus om natten, enten du opplever en prøvelsens natt eller du er redd for at andre skal se at du snakker med Jesus.

·        Men gjennom samtalen med Jesus vil du få hjelp til å komme gjennom og ut av natten uansett hva slags natt du opplever.

·        Det er kanskje ikke så dumt å komme til Jesus om natten. Da kan dere snakke uforstyrret.

·        Jesus tar imot folk om natten.

·        Her var det en fariseer og rådsherre som kom til Jesus om natten. Om han opplevde prøvelser vet jeg ikke. Han var nok heller redd for å miste sitt navn og rykte. Men han kom. Det var det viktigste.

1.      JESUS SVARER EN SØKENDE MEN FORVIRRET FARISEER

·        ”Vi vet”. Fariseerne visste mer enn de ville innrømme.

·        Tegnene forteller hvem Jesus er. Joh 2,23

·        Var Nikodemus innledning smiger eller beundring?

·        Det var i alle fall et uttrykk for en begynnende tro.

·        Mennesker som søker kan uttrykke seg på ulike måter.

·        Har man lært seg å lytte, så vil man høre lengselen bak det som sies og usikkerheten bak fasaden.

·        Nikodemus hadde ikke spurt, men Jesus gav ham et svar.

·        Her var det en fariseer som visste og forsto men som ennå ikke kunne se.

·        Alle kan ha kunnskap, men ikke alle ser.

·        Ikke slå deg til ro med å vite. Fortsett å samtale med Jesus til du ser.

·        En forvirret fariseer v. 4 og en tålmodig Mester v. 6.

2.      GJENFØDELSEN

·        Vers 3: ”Født på nytt/født ovenfra, kan ikke se Guds Rike.”

·        Vers 5: ”Født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds Rike”.

·        1 Pet 1,23. Gjenfødt ved Guds Ord.

·        ”Født av vann og Ånd”:

                                                   i.      Jødene brukte begrepet ”født av vann” om den naturlig fødsel.

                                                 ii.      Noen mener at det refererer til vanndåpen. Men det er ikke gjenfødelse i dåpen.

                                                iii.      Refererer til Guds Ord, ref  Jakob 1,18, 1 Pet 1,23 og ”vannbadet i Ordet”.

·        Menneskets ånd blir født på nytt. Gudsbevissthet døde i syndefallet. I gjenfødelsen blir vår ånd født på nytt. Gudsbevisstheten og Gudslivet i oss blir gjenopprettet.

3.      ÅNDELIG INNSIKT OG FORSTÅELSE

·        Jesus peker på en virkelighet utover den naturlige.

·        Det finnes en åndelig virkelighet som krever åndelig innsikt.

·        Den velutdannede fariseeren kom til kort med all sin kunnskap og menneskelige lærdom

·        Jesus inviterer oss til en virkelighet der de åndelige hemmeligheter åpenbares for oss:

                                                   i.      Det handler om å se og å komme inn i mer enn å vite.

                                                 ii.      Det handler om å være ledet av Ånden mer enn å bestemme sin egen vei. Det kan se ut som du ikke vet hvor det kommer fra og går hen, men det er styrt av en som har oversikten.

·        Du får del i en overnaturlig kunnskap – Vårt vitnesbyrd, Den Tree-enige Guds vitnesbyrd.

4.      MENNESKESØNNEN OG KOBBERSLANGEN

·        V 13. Understreker Jesu Kristi pre-eksistens.

·        Han omtaler sin himmelfart og sin inkarnasjon og sitt livssamfunn med Faderen i samme setning.

·        Opp til himmelen, ned fra himmelen, er i himmelen. Himmelen kommer plutselig så nær!

·        Kobberslangen var Guds botemiddel for alle som var bitt av serafslanger. De så og levde. 4 Mos 29,9.

·        Kobberslagen ble ett før – og etter i Israels ørkenvandring.

·        Menneskesønnen er Guds botemiddel for alle som er bitt av syndens gift. Vi ser og lever.

5.      FOR AT HVER DEN SOM TROR SKAL HA EVIG LIV

·        Hver den som tror. Tro er å holde for sant det Gud sier

·        Evig liv. Den som tror er gått over fra døden til livet

Avslutning: Johannes gjengivelse av samtalen mellom Fariseeren og Mesteren når sitt høydepunkt i vers 16, det vi kaller den lille Bibel. Her er den åndelige innsikt og visdom samlet i sitt fokus:


”For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

AMEN

Brukt: Centralkirken 7 juni 2009

Related Media
Related Sermons