Faithlife Sermons

Bønnen som åpner himmelen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

BØNNEN SOM ÅPNER HIMMELEN

Tekst: Joh 16, 23-24.

         

·        Bønn er ikke en anmodning om at Gud muligens vil hjelpe oss i vår nød. Å be er å praktisere den autoritet som er gitt oss i Jesunavnet.

·        Bønn i Jesu navn åpner himmelen.

§         NAVNET JESUS

·        Å be i Jesu navn innebærer å:

                                                  i.      Be ut fra hva vi er i Kristus

                                                ii.      Be ut fra vår stilling i Kristus

                                              iii.      Be troens bønn.
Hebr 10,22 Og siden vi har en Øversteprest over Guds hus, 22 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann.

·        Vi ber til vår Far. Vi er Hans barn
Ef. 3,14 – 15 Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far, 15 – Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn fra

·        En ny dimmensjon i bønnen – byde i Jesu navn
Joh 14,13 Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.

                                                  i.      Her brukes ordet aiteo  - å byde eller kreve i Jesu navn

                                                ii.      Ordet ”om” står ikke i grunnteksten.

                                              iii.      Han vil gjøre det

§         AUTORITETEN I JESUNAVNET

·        Fil 2,9 – 11 9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, 10 for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, 11 og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

                                                  i.      Det største navnet i universet

                                                ii.      Alle skal bøye seg for det navnet

·        Mat 28,18 – 20 Og Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.»

                                                  i.      Han som bærer dette navnet har all makt i himmel og på jord.  Og i dette navnet skal vi utbre evangeliet.

·        Apostlenes Gjerninger forteller om disipler som visste hvordan de skulle gjøre Guds gjerninger i Jesu Navn. 3,6. 4,7,10,12,17

§         VI HAR EN UTSENDINGS AUTORITET

·        Lukas 10,19 Se, Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingen ting skal skade dere på noen måte
Se jeg gir dere makt. Delegert autoritet.

·        Matt 16,19 Og Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i Himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i Himmelen.
Vi har fått himmelrikets nøkler

·        Mark 16,17 – 18 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, 18 de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.»
Den troendes gjerning. De medfølgende tegn

§         DENNE BØNNEN GIR RESULTATER

·        Joh 16,24 Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Gleden skal bli fullkommen. Gleden ved bønnesvar.

·        Neh 5,10 Så sa han til dem: «Dere kan gå bort og spise det fete og drikke det søte, men send også retter til slike som det ikke er gjort noen ting i stand for. For denne dagen er helliget vår Herre. Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke.»

Gleden er vår styrke. Gleden over besvarte bønner er vår styrke.

Du har barnets rett når du ber i Jesu navn!

 

Brukt: Centralkirken 13. September 2009

 

 

Related Media
Related Sermons