Faithlife Sermons

Baktalelse

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Å DØMME NÅR VI TALER OM ANDRE

Innledning: Jakob 4, 11-12.

·        Kvaliteten i vår kristne tro viser seg i måten vi behandler hverandre på.

·        Johannes uttrykker det slik: Hvis noen sier: «Jeg elsker Gud» og hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? 21 Og dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske sin bror. 1 Joh 4,20-21.

·        Jakob understreker dette ved å fokusere på hvordan vi bruker tungen. ”Tal ikke ondt om hverandre”.

·        Formaningen til ikke å dømme andre med våre ord står midt i et avsnitt der Jakob taler om ydmykhet. Baktalelse er et uttrykk for stolthet og at vi hever oss over andre, ja til og med over Gud.

·        Når vi dømmer hverandre, setter vi oss selv i en posisjon som tilhører Gud.

·        Jakob tar dette videre og sier at den som baktaler sin neste, baktaler og dømmer loven.

·        Loven er satt som beskyttelse mot alle som taler dømmende ord mot oss. . Summen av loven er å elske Gud og å elske sin neste. Når vi dømmer andre med våre ord, dømmer vi altså loven.

·        ”Den som baktaler og dømmer”, ikke: ”den som baktaler og den som dømmer”. For den som baktaler dømmer.

·        Når vi dømmer andre forteller dette ikke bare noe om vårt forhold til andre, men om vårt forhold til Gud. Vi opphøyer oss over Gud og tar hans plass. Det er én lovgiver og én dommer.

·        Når vi dømmer andre med våre ord, setter vi til side Guds lov som er kjærlighetens lov og Guds dom som sier at det ikke er noen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus.

·        Lovgiveren har gitt oss loven for å beskytte oss og dommeren har frikjent oss i Kristus Jesus. Hvem er da vi?

·        Når vi baktaler, erstatter vi Guds lov med vår lov og den er full av krav, og Guds dom med vår dom som er full av fordømmelse.

·        Det er bare Gud som er kjærlighet og det er bare Gud som kan frikjenne.

·        V 11: ”En bror – Sin bror”. Når vi dømmer en bror med våre ord, dømmer vi vår egen bror.

1.      JESUS: DØM IKKE FOR AT DERE IKKE SKAL DØMMES

·        Dersom vi ikke dømmer andre, slipper vi å bli dømt selv.

·        Det målet du legger på andre vil bli lagt på deg.

·        Vi har så lett for å se feilene hos andre og så vanskelig for å se våre egne feil.

·        Fei for din egen dør først og hjelp deretter din bror, men uten å dømme.

2.      PAULUS: VI SKAL ALLE STILLES FRAM FOR KRISTI DOMSTOL ROM 14,4,10, 13

·        4 Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde ham oppe. 10 Men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? For vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. 13 La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom at dere ikke legger en snublestein eller en årsak til fall i veien for en bror.

·        Hvem er du som dømmer en annens tjener?

·        Gud er mektig til å holde sine tjenere oppe.

·        Hvorfor dømmer du din bror når både du og han skal inn for den samme domstolen til slutt?

·        La oss ikke dømme hverandre. La oss heller hjelpe hverandre slik at ikke veien blir for vanskelig for de andre.

3.      JAKOB: VOKT DIN TUNGE NÅR DU SNAKKER OM ANDRE

·        Når blir vi fristet til å tale negativt om andre?

                                                  i.      Når andre ikke passer inn i vårt mønster

                                               ii.      Når andre gjør noe vi ikke liker.

                                             iii.      Når andre har gjort eller sagt noe negativt om eller til oss.

                                              iv.      Når vi føler oss urettferdig behandlet.

·        Vær ydmyk når du snakker om andre og ta ikke Guds plass.

·        Det ordet Jakob bruker er: katalalein - å tale imot.

·        Vi oppfordres ikke til å akseptere alt og ikke tale imot det som er galt. ”Prøv alt, hold fast på det gode”. ”Forkynn Ordet, Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet og undervisning.”

·        Vår tunge må styres av vennlighet, men også av sannhet og rettferdighet.

·        Hva er motivet med det vi sier?

·        Det Jakob taler imot, er når vi vil rive ned en annens gode navn og rykte. Han advarer mot å oppheve seg selv som om vi skulle ha makt til å sende folk til himmel eller helvete ut fra en lov som vi har funnet det for godt å sette opp.

·        ”Hvem er da du?”

Avslutning: De ydmyke får nåde, og de er nådefulle når de omtaler andre. De stolte er uten nåde, og de er dømmende når de omtaler andre. Hvem er vi?

La oss være nådefulle medmennesker som viser nåde når vi snakker om andre!

AMEN

Brukt: Centralkirken 5 juli 2009

Related Media
Related Sermons