Faithlife Sermons

Obesvarad bön

Notes & Transcripts

När Gud inte svarar på våran bön

Jesus lovade i John 14, 15, 16 att allt som vi ber om i hans namn det ska vi få. Detta är underbara och förbluffande saker Jesus säger.

Men det är bara det att detta verkar inte vara helt sant. Ofta säger predikanter att man ska ta tag i bibelns löften och tro på dem så att det kan hända i våra liv. Men problemet är här att om vi är riktigt ärliga så har vi svårt att tro på att detta är sant, för alla vi vet att ibland så svarar Gud inte på våra böner.

Faktiskt, ibland är det så att Gud inte kan svara på våra böner därför att vi ber om saker som krockar med varandra. Som till exempel när två killar är kära i samma tjej och ber att hon ska bli kär i dom. Minst en av dessa killar kommer inte Gud att svara på bön, därför att deras böner krockar.

Eller tänk dig två lag som spelar mot varandra, samma sak där.

Men om vi tänker på mer vardagliga saker, så har vi alla varit med om att Gud inte har svarat på våran bön. Vi har kanske bett om något som är en mycket bra sak att be för, och vi har verkligen trott på våran bön – men Gud svarade inte. Ofta händer detta när vi ber för att någon sjuk sak bli frisk. Detta har hänt flera kan känner, att man har bett för någon svårt sjuk, men personen överlevde inte. Då börjar vi tvivla på att det som Jesus sa, var det verkligen sant? Är det kristna tron sann över huvud taget?

Men nu kanske någon tänker att vi inte kan låta våra känslor och upplevelser betyder mer än vad som faktiskt står i bibeln. Men då dyker ett annat problem upp, det står faktiskt om obesvarad bön i bibeln. Ett exempel är när Paulus talar om en tagg i köttet i 2 Cor 12:7, någon sorts sjukdom hade Paulus. Men Gud tog inte bort taggen. Paulus ber också församlingen i Rom att be att han skulle få bli skonad från de icke troende i Jerusalem (Rom 15:31). Men i Apg 21 så kan vi läsa att han i stället blev fängslad som sedan ledde till att han blev dömd till döden. Alltså är det inte helt sant att vi får allt som vi ber om i Jesu namn.

Detta är lite förvirrande. Varför menade inte Jesus det han verkligen sa? Hur kan Jesus vara Guds son om det han sa inte stämde? Hur ska vi lösa detta?

En lösning kan vara att vi förnekar att Gud inte svara på våra böner. Detta gör en del kristna idag, de menar inte illa med det utan försöker att få sin tro att fungera. Ett exempel är när en pastor bad för en student att han skulle bli frisk från sin dåliga syn. Och pastorn bad för honom och fråga om blev frisk, och studenten sa:JA! Kan du se bättre? Nej, erkände han, men jag är frisk det är bara det att jag tror för dåligt. Så studenten gick omkring utan glasögon och försökte läsa sina böcker. Han behövde inte mer tro, snarare lite sunt förnuft!

En annan lösning är att säga att Gud svara med: JA, NEJ eller VÄNTA. Men en bön som får ett negativt svar behöver inte vara en obesvarad bön. Gud kanske svarade, men han sa NEJ. Men denna lösning leker bara med ord. Obesvarad bön handlar mer om inget svar alls. Även om Gud svara med Nej så var det en besvarad bön. Men löftena som Jesus sa var att han alltid säger JA till våra böner. Så problemet finns kvar, hur kan det finnas ett bönesvar som är NEJ?

En tredje lösning är att försöka att förklara och argumentera bort att Gud inte svarade med att han trots allt svarade. Ett exempel som jag varit med om är att man har bett att någon ska bli frisk på sjukhuset och dan därpå dör personen. Då sa någon att Gud hade svarat på våran bön att ta honom bort från sjukhuset, han togs hem till himlen i stället. Men det var inte det man hade bett om. Denna syn på Gud är som om han vore Anden i Aladdins lampa, som trixar till så att vår önskan på något sätt blir uppfylld. Men detta är inte bibelns Gud. Varför inte bara vara ärlig och säga att Gud inte svarade på bönen?

Jag tror att svaret ligger i en annan riktning. Jag tror inte att det som Jesus sa inte var sant, men jag tror att vår bön behöver tänka på vissa saker för att vår bön ska kunna bli besvarad – Bibeln lär oss vad som vi behöver tänka på när vi ber.

Orsaker till obesvarad bön:

Synd i våra liv

Det mest grundläggande, och det jag tror vanligaste orsaken till obesvarad bön, är synd som vi inte bekänt inför Gud. När Jesus säger det han säger så utgår han ifrån att det är en kristen som ber och som lever nära relation med den helige Ande. En kristen som inte lever nära Gud har ofta synd ivägen och tror inte fullt ut på det han ber om. Ps 66:18 säger: ”Om jag burit ont i sinnet skulle Herren inte ha hört mig.” En annan bibelvers är till oss gifta män: 1 Pet 3:7 Där det står att om vi inte behandlar våra fruar med respekt så svara Gud inte på våran bön. Alltså Jesus utgår från en kristens bön som är överlåten till Jesus, håller sig till budorden, vandrar i ljuset, fylld av Anden och som älskar sina medmänniskor. När du tänker på detta så är det bara genom Guds nåd som han svarar på dina böner, alltså vi kan inte kräva att han ska svara.

Fel motiv

Alltför ofta så har vi fel motiv när vi ber, och det handlar mest om själviskhet/egoism. Alltså vi ber för våra tre bästa vänner, jag, mig och mig själv. Jesus sa att be och ni skall få. Men i James 4:3 läser vi: ”Ni ber, mer får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredställa era begär.” Bön som är självcentrerad faller inte under Jesu löften. Jag läste en serie som handlade om varför det inte var väckelse i vårt land. Överskriften var: ”Ett nutida helgon som kämpar mot mörkrets krafter” En person böjde sina knän vid sin säng och ropade sin bön till Gud: ”Käre Jesus, snälla ge oss en widescreen TV! Du vet hur mycket vi behöver den. Snälla ge oss den där widescreen TV:n!”. Rätt motiv är sådana saker som lyfter fram Gud och ger äran till honom.

Brist på tro

Jesus gjorde klar att bara den bön som vi verkligen tror på kan bli besvarad. Jesus säger till sina lärjungar i Mark 11:24 ”Därför säger jag er: tro att ni skall få det ni ber om i er bön, då blir det så.” Alltså den som tvivlar och inte litar på att Jesus kan svara på bön, kan inte vara säker på att bönen blir besvarad. Jakob säger om bön i Jak 1:6-8 ”Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.”

Samtidigt så säger Jesus att bara man ha en liten tro som ett senapskorn så kan man förflytta berg. Vi får inte glömma att tro inte något som vi kan ta oss, utan som är en gåva från Gud. Det är bättre att be som det står i Mark 9:24 ”Jag tror, hjälp min otro”. Poängen är alltså här: Vi behöver be i tro.

För att vi inte bryr oss tillräckligt

Ibland blir inte vår bön besvarad helt enkelt för att vi inte riktigt bryr oss. Vi råkar bara be lite gran på en gudstjänst och glömmer sedan vad vi bett om. Ibland när man ber någon om hjälp, så får man till svar: ”Jag ska be för dig”, som bara är en dålig ursäkt för att inte hjälpa till, och jag tvivlar på att de ens kommer att be en enda bön. Man tar alltså alldeles för lätt på bön. Men det krävs en hel del tid och kraft för att be för någon eller något. Bönen behöver vara ärlig, från djupet av vårt hjärta som verkligen menar vart enda ord. Bästa exemplet är hur Jesus bad, hur han kunde be en hel natt för något, han gav verkligen allt i sin bön. Våra böner bli ofta obesvarade därför att vi helt enkelt inte bryr oss tillräckligt.

Brist på uthållighet

Detta är ganska likt det förgående. Våran brist på uthållighet kan vara en orsak till varför våra böner inte blir besvarade. Vi ger upp så lätt. Vi ber en eller två gånger och sedan är vi färdiga. Vissa säger att vi bara ska be en gång för någonting och att det sedan är i Guds händer. Men så undervisar inte Jesus om bön - Luk 11:5-8. Eller Luk 18:1-8. Poängen med liknelserna är att vi ska be och inte ge upp. Om vill något tillräckligt mycket så ska vi hugga oss en väg fram till himlens port och där ska vi banka på utan att ge upp.

Dessa fem saker är några av de olika orsaker till varför Gud inte svarar på våran bön. Om någon av dessa saker finns i våra liv så kan inte vi säga att Gud automatiskt ska ge oss svar på våra böner.

Men detta är inte slutet på storyn. Även om vi fixar allt som dessa saker handlar om. Vi bekänner all vår synd i våra liv, ber utifrån att allt vi ber om ska ge äran till Gud, och ber i tro och i uthållighet och fortfarande får vi inte svar på våra böner.

Det saknas en viktig sak för att bönen ska bli besvarad: Våran bön behöver vara i linje med vad Gud vill. Aposteln Johannes gör detta klart i 1 Joh 5:14:

”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.”

Det kanske inte alltid beror på oss att Gud inte svarar på våran bön, att det inte handlar om något som vi gjort fel, utan helt enkelt om att Gud vet bättre vad som är det bästa för oss. Vårat perspektiv och vishet är begränsad. Han vet, och inte vi, att det ibland är bättre att inte ge oss svar på vår bön.

Vi ber ofta lite slarvigt: ”Ske din vilja!” som om det handlar om någon sorts Hokus Pokus. Det Johannes säger att vår frimodiga tro på gör att vi säger ”ske din vilja”.

I filmen: Almighty Bruce – Han svarar YES! På alla böner.

Vi skulle bli som bortskämde barn om vår vilja skulle styra våra böner.

Nu kanske ni känner att det spelar ingen roll hur jag ber så ber jag fel. Praise God, det finns något som heter en helige Ande. Rom 8:26-27 ”Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord.” Vi kanske inte vet vad vi ska be om men när vi ber så översätter Anden det vi säger till Gud och hjälper oss att be enligt Guds vilja. När vi vet detta så kan vi be allt vi orkar.

När vi tänker efter så är det inte så konstigt att vi inte alltid får svar på våra böner. Men Det Jesus vill är att detta med bön inte ska vara mest så att vi inte får svar på våra böner, utan att det mer är undantag att vi inte får bönesvar. Därför är det ganska praktiskt saker, saker som vi egentligen vet om, varför vi inte får svar på bön.

Så hur nöjd är du med dina böner? Flummar du bara omkring i ditt kristna liv och mummlar lite böner? När var det senast som du var och fick uppleva att Gud verkar i ditt liv genom bön? Finns det några synder, saker som finns mellan dig och Gud som hindrar din bön, där du gömmer dig för Gud? Håller du någon dörr stängd i ditt hjärta för Gud? Ber du bara själviska böner? Eller säker du verkligen det som ger äran till Gud? Tror du verkligen på det du ber? Eller har du slutat ett bry dig om han svarar eller inte? Går du till Gud med ett brinnande intresse att vet vad hans vilja är? Ber du en gång och sedan glömmer det eller kommer du om och om igen till Gud med samma böneämne?

I en mening: Ber du bara för att det är något man ska göra som kristen? ELLER Ber du för att du verkligen menar allvar?

Om du menar allvar, låt mig komma med ett förslag: Ta och sätt undan lite tid i ditt liv – eller redan ikväll – gå igenom ifall det finns något som hindrar din bön till Gud. Be Gud om förlåtelse och starta om igen. Gör en bönelista över särkilda saker och människor som du ber för varje vecka – och be för det! Var konkret in i minsta detalj och stryk över med tiden varje böneämne som du får svar på. När du ser hur Gud verkar genom din bön så stärks din tro och du lär dig att lite mer på honom.

Bön är hårt arbete – Men Jesu löften är fantastiska.

Related Media
Related Sermons